Absentie

Absentie

Absentie

Beschikbaarheid

Onze school is open van 08.25 uur tot 17.00 uur en alle lesroosters vallen binnen deze tijden. Leerlingen moeten tijdens deze schooltijd altijd beschikbaar zijn, ook als het rooster soms niet de volledige lesdag in beslag neemt. Deze beschikbaarheid heeft te maken met noodzakelijke roosterwijzigingen, begeleiding en verplichte activiteiten die buiten het rooster vallen. Als een leerling moet nablijven, moet hij op alle dagen tot 17.00 uur beschikbaar zijn.

Ziekmelding

Als een leerling ziek thuis is, melden de ouder(-s), verzorger(-s) de leerling ziek. Bij terugkeer op school moet de leerling weer beter worden gemeld. In beide gevallen kunt u een boodschap inspreken op het antwoordapparaat van het Rietveld Lyceum, bereikbaar via het telefoonnummer 0314 – 34 04 00.

Indien een leerling tijdens een lesdag ziek wordt, meldt de leerling zich bij Bureau LeerlingZaken. Een medewerker neemt dan contact op met het thuisfront. Na overleg met ouder(-s), verzorger(-s) mag de leerling (eventueel) op eigen gelegenheid naar huis. Bij thuiskomst belt de ouder(-s), verzorger(-s) met school op telefoonnummer 0314 – 32 67 48, dat de leerling goed thuis is gekomen. Vanaf dat moment wordt de leerling als ziek geregistreerd in Magister. Zodra de leerling weer naar school kan komen, moet hij/zij door ouder(-s), verzorger(-s) weer beter gemeld worden. De betermelding kun je ook via het antwoordapparaat doorgeven.

Per dag inventariseren wij de absentie en houden de stand hiervan bij. Bij onbekende afwezigheid stellen wij leerlingen in de gelegenheid om alsnog te verklaren waarom hij of zij er niet was. Heb je geen geldige reden voor afwezigheid? Dan nemen wij maatregelen. In het uiterste geval lichten wij de ambtenaar leerplichtzaken van je gemeente in.

Verlof

Heb je een beroep van specifieke aard waarbij het niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties met de kinderen op vakantie te gaan? Dan kan de schoolleiding beslissen om eenmaal per schooljaar vrij te geven voor een extra vakantie. Bij de aanvraag moet je een werkgeversverklaring bijvoegen waaruit dit blijkt. De aanvraag moet aan de volgende eisen voldoen:

  • De aanvraag moet minimaal vier weken vantevoren bij de schoolleiding indienen.
  • De verlofperiode mag ten hoogste tien schooldagen duren.
  • De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.


Ook bestaat de mogelijkheid om voor gewichtige omstandigheden verlof aan te vragen, zoals een bruiloft van familie of een jubileum. Vraag hiervoor ook vier weken van tevoren verlof aan. 

In de bijlagen vind je onze volledige verlofprocedure en het aanvraagformulier. In de procedure staat ook waarvoor wij géén verlof verlenen. Je kunt het formulier printen en leerlingen kunnen het ophalen bij de receptie. Het formulier graag volledig ingevuld (laten) inleveren bij de afdelingsleider.

Bijlage Aanvraagformulier
Bijlage Verlofprocedure

Heeft u een vraag en/of opmerking?

Heeft u een vraag en/of opmerking?

Neem gerust contact met ons op