Afdelingen

Afdelingen

Afdelingen

Het Rietveld Lyceum is een openbare school en biedt drie verschillende niveaus: mavo, havo en atheneum/gymnasium. Elk niveau heeft zijn eigen afdeling in de school, het leerhuis. Ongeveer de helft van de lessen vindt plaats in het eigen leerhuis. De andere lessen volgen leerlingen in de gymzalen, creatieve lokalen of in het leerhuis voor biologie, natuur- en scheikunde.

Vaste groepen docenten koppelen we voor meerdere jaren aan een vaste groep leerlingen. De groep docenten heet een kernteam. Dit team is verantwoordelijk voor een optimale, individuele leerlingbegeleiding. De onderlinge samenwerking zorgt voor een goede overdracht van jaar naar jaar. Ook heeft elke afdeling een eigen afdelingsleider.