Bestuur en schoolleiding

Bestuur en schoolleiding

Het bestuur

Het Rietveld Lyceum wordt bestuurd door Stichting Achterhoek VO. De stichting stelt zich ten doel in de Achterhoek een zo divers, breed, thuisnabij en kleinschalig mogelijk aanbod van voortgezet onderwijsvoorzieningen te realiseren.

De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij het College van Bestuur; De heer Henk van der Esch (voorzitter) en mevrouw Maria van Hattum. Een onafhankelijke raad van toezicht ziet toe op het functioneren van het bestuur. Het College van Bestuur heeft zijn relatie met de rectoren en directeuren van de scholen geregeld in een managementstatuut.

Ouders, leerlingen en medewerkers van de school hebben via de medezeggenschapsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad invloed op het bestuursbeleid.

Achterhoek VO is een samenwerkingsstichting waarbinnen de scholen hun openbare dan wel levensbeschouwelijke identiteit behouden. De stichting bestuurt dertien scholen voor voortgezet onderwijs in de Achterhoek:
Almende College, Baudartius College, Gerrit Komrij College, Ludger College, MaxX, Metzo College, Prakticon, Praktijkonderwijs Zutphen, Pronova, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Het Stedelijk en Ulenhofcollege. Samen bieden de scholen van Achterhoek VO een breed scala aan opleidingsmogelijkheden.

Correspondentieadres van het college van bestuur
Postbus 429, 7000 AK Doetinchem

Bezoekadres
Holterweg 119, 7001 EK Doetinchem
T (0314) 39 41 81
E info@achterhoekvo.nl
www.achterhoekvo.nl

 

 

Schoolleiding

Van links naar rechts: Jeroen Sanders, conrector / Maarten Brinkhof, afdelingsleider Atheneum & Gymnasium /  Wim Visser, afdelingsleider Mavo / Berthe Lies Dijkstra, afdelingsleider Havo / Paddy Harbers, rector