Ondernemend leren

Ondernemend leren

Ondernemend leren

De veranderende maatschappij is een uitdaging voor ons onderwijs. De opkomst van internet verandert onze manier van communiceren, informatie zoeken en werken. Mensen wisselen vaker van baan dan voorheen en deze veranderingen zorgen ervoor dat we initiatieven moeten ontplooien om passend werk te vinden. Onze school is een omgeving waarin jongeren ondernemend gedrag kunnen ontwikkelen en leren bewuste keuzes te maken voor zichzelf.

Wij dagen onze leerlingen uit om ondernemend en actief in het leven te staan. Initiatief, nieuwsgierigheid, creativiteit en uniciteit zijn daarbij de kernwoorden. We geven de leerlingen mede eigenaarschap over hun eigen leertraject. Ondernemende projecten, zoals in de stijlen, verbeteren de betrokkenheid en motivatie. Er wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van o.a. de 21e eeuwse vaardigheden. Naast het aanleren van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van een ondernemende houding. Op iemand afstappen en zelf regelen is voor ondernemende leerlingen dan ook geen enkel probleem. Leerlingen krijgen hiervoor veel ruimte binnen het programma voor ondernemende talenten. Voorbeelden van projecten gedaan door OT-leerlingen afgelopen jaren zijn de Cansat wedstrijd en het Gambia project.