Decanaat

Decanaat

Decanaat

Het Rietveld Lyceum ziet loopbaan oriëntatie en -begeleiding (LOB) als een belangrijk instrument om leerlingen hun talenten, mogelijkheden en (toekomst-)wensen te laten ontdekken en ze voor te bereiden op een toekomstige opleiding. Loopbaan oriëntatie en -begeleiding heeft als doel een leerproces te realiseren, waarin leerlingen zich gesteund weten in hun keuzeproces. In eerste instantie voor een vervolgopleiding en op een later moment voor een plek op de arbeidsmarkt en om als mens van betekenis te kunnen zijn voor de maatschappij.

LOB wordt beschouwd als een proces dat vanaf de onderbouw op onze school tot in het vervolgonderwijs doorloopt. Docenten, mentoren, ouders, bedrijven en het vervolgonderwijs zijn een onmisbare schakel in het keuzeproces van de leerling. Het is een bewustwordingsproces, waarbij de leerling kritisch naar zichzelf leert kijken.

Het gaat om het leren kiezen en het doorgronden van deze keuze. Het uitgangspunt hierbij is de aandacht voor de talenten, ontwikkeling en drijfveren van de individuele leerling.

Voor een efficiënt LOB doen de leerlingen ervaringen op binnen en buiten de school. En daarbij worden ze gestimuleerd op deze ervaringen te reflecteren. Zo zal zelfsturing toenemen. De decanen begeleiden en stimuleren de leerlingen in dit proces. Ze zorgen voor informatie en organiseren algemene ouderavonden, gesprekken met leerlingen, scholenmarkten en beroepenmarkten. Ze kunnen de diversiteit aan mogelijkheden in het vervolgonderwijs voor leerlingen in kaart brengen.

Hebben jij of je ouders/verzorgers behoefte aan meer informatie rondom een keuze? Maak een afspraak met je decaan. Het initiatief voor begeleiding ligt voor een belangrijk deel bij jezelf. Er zijn vastgestelde spreekuren waarop je bij je decaan kunt binnenlopen om een afspraak te maken of om informatiemateriaal te krijgen.