Kwaliteit

Kwaliteit

Kwaliteit

Alle scholen wegen hun prestaties en gaan daarbij uit van gemiddelden. Wij presteren graag beter dan gemiddeld. Dit doel bereiken we met de inzet van onze teams. Zij richten zich op twee belangrijke leerresultaten. Enerzijds het leggen van een goede basiskennis voor het examen. Anderzijds het ontdekken en ontwikkelen van de bijzondere talenten die elke leerling heeft. Wij maken ruimte voor piekprestaties op ieder terrein. En lessen moeten uitdagend zijn voor al onze leerlingen.

SCHOLEN OP DE KAART

Wij streven naar kwaliteitsverbetering van ons onderwijs en van onze organisatie. Waar staat onze school nu? En waar willen we naartoe? Daar stemmen we ons beleid op af. Dat is ‘groei’. Wij willen ons verantwoorden bij ouders, leerlingen en overheid. Dat doen we door deelname aan het landelijk project van de VO-raad: Scholen op de kaart. Via scholen op de kaart vindt u een overzicht van schoolprestaties (kwaliteit en sfeer) in vergelijking met andere scholen.

KWALITEITSZORG

In het kader van kwaliteitsverbetering onderzoeken wij systematisch met ouder-, personeels- en leerlingenenquêtes onze kwaliteitszorg. Meten is weten. Op basis van de uitkomsten bespreken we de verbeteringen en voeren ze uit. Ook voert de inspectie jaarlijks haar reguliere onderzoek naar kwaliteit uit.

Klachtenregeling

Het Rietveld Lyceum wil klachten zoveel mogelijk voorkomen. Maar waar wordt gewerkt, worden fouten gemaakt en dat kan aanleiding geven tot klachten. In eerste instantie gaan we ervan uit dat klachten op een eenvoudige manier binnen de school zijn op te lossen, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met de mentor of afdelingsleider.

Onze school maakt onderdeel uit van stichting Achterhoek VO. Achterhoek VO heeft een stichtingsbrede klachtenregeling. De volledige tekst van deze klachtenregeling is te vinden op www.achterhoekvo.nl/Achterhoek-VO/Klachtenregeling/page.aspx/24. De regeling is bedoeld om ouders, leerlingen en medewerkers te garanderen dat er een goede afhandeling van een klacht plaatsvindt. Klachten kunnen van velerlei aard zijn.

Om klachten op een goede wijze af te handelen, beschikt de school over interne vertrouwenspersonen. Deze opereren onafhankelijk en onpartijdig, zijn zeer integer en beschikken over de juiste competenties om met mogelijk delicate onderwerpen om te kunnen gaan. Zij zullen altijd nagaan of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt voor de klacht. Wanneer het komt tot het feitelijk indienen van een klacht dan zal de interne vertrouwenspersoon helpen om de klacht op de juiste plaats te deponeren en waar nodig begeleiden bij de gesprekken over de klacht. De interne vertrouwenspersoon zal uitermate vertrouwelijk en zorgvuldig met de klacht omgaan. Wanneer de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan de interne vertrouwenspersoon de leerling of ouder helpen om de klacht te formuleren voor de externe klachtencommissie van Achterhoek VO.

De interne vertrouwenspersoon van het Rietveld Lyceum is:

Ron Koolenbrander (ron.koolenbrander@achterhoekvo.nl)

De externe vertrouwenspersonen zijn:

Nicoline Broekhuis (n.broekhuis@outlook.com)  Paul Kanters (p.kanters@hccnet.nl)