Kwaliteit

Kwaliteit

Kwaliteit

Alle scholen wegen hun prestaties en gaan daarbij uit van gemiddelden. Wij presteren graag beter dan gemiddeld. Dit doel bereiken we met de inzet van onze teams. Zij richten zich op twee belangrijke leerresultaten. Enerzijds het leggen van een goede basiskennis voor het examen. Anderzijds het ontdekken en ontwikkelen van de bijzondere talenten die elke leerling heeft. Wij maken ruimte voor piekprestaties op ieder terrein. En lessen moeten uitdagend zijn voor al onze leerlingen.

SCHOLEN OP DE KAART

Wij streven naar kwaliteitsverbetering van ons onderwijs en van onze organisatie. Waar staat onze school nu? En waar willen we naartoe? Daar stemmen we ons beleid op af. Dat is ‘groei’. Wij willen ons verantwoorden bij ouders, leerlingen en overheid. Dat doen we door deelname aan het landelijk project van de VO-raad: Scholen op de kaart. Via scholen op de kaart vindt u een overzicht van schoolprestaties (kwaliteit en sfeer) in vergelijking met andere scholen.

KWALITEITSZORG

In het kader van kwaliteitsverbetering onderzoeken wij systematisch met ouder-, personeels- en leerlingenenquêtes onze kwaliteitszorg. Meten is weten. Op basis van de uitkomsten bespreken we de verbeteringen en voeren ze uit. Ook voert de inspectie jaarlijks haar reguliere onderzoek naar kwaliteit uit.