Steunpunt Passend Onderwijs

Steunpunt Passend Onderwijs

Steunpunt Passend Onderwijs

Leerlingen verschillen van elkaar, gelukkig maar! Ze hebben verschillende interesses en talenten en leren op verschillende manieren. Op school doen wij ons best om daar rekening mee te houden en dat betekent ook: rekening houden met verschillende ondersteuningsbehoeften. Voor wie nét wat meer ondersteuning nodig heeft is er het Steunpunt. Ondersteuning kan kortdurend maar ook langdurend of intensief zijn en vindt altijd plaats in overleg.

Er wordt een actieve houding van de leerling verwacht waarbij zijn of haar eigen hulpvragen en plan van aanpak centraal staan. Sterke kanten van de leerling zijn daarbij uitgangspunt! Ouder(s)/verzorger(s), mentor en andere betrokkenen binnen school ondersteunen samen de leerling; daarbij zijn goede communicatie en samenwerking van groot belang.

Klik hier voor meer informatie over het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs waar het Rietveld Lyceum bij aangesloten is.  

 

Wekelijks komen coördinator onderwijsondersteuning, orthopedagoog, ambulant begeleider gedrags- en psychiatrische problemen (cluster 4) en jeugdmaatschappelijk werker bijeen voor overleg. Tevens hebben zij maandelijks overleg met de afdelingsleiders en/of conrector (portefeuillehouder onderwijsondersteuning).

Lees alle informatie over de onderwijsondersteuning op het Rietveld Lyceum in ons Schoolondersteuningsplan.

v.l.n.r.: Marchje Harink, Ellen van Trigt, Simone Hagedoorn, Ellis Wassink, Betty Duim.