Begeleiding

Begeleiding

Mentor

Elke leerling heeft een mentor. Mentoren dragen er mede zorg voor dat de leerling zich thuis voelt op school. De mentor is een belangrijke schakel tussen school en thuis. Tijdens ouderavonden hebben ouders de gelegenheid om met de mentor de ontwikkeling van hun kind te bespreken. Het is altijd mogelijk om contact op te nemen met de mentor.

In de mentorlessen wordt aandacht gegeven aan verschillende vaardigheden: omgaan met keuzeprocessen, kijken naar en verbeteren van het eigen functioneren en leren studeren.

Mentoren zijn op de hoogte van de studievorderingen van leerlingen. Zij onderhouden hierover contact met de docenten en afdelingsleiders. De mentor bespreekt met de lesgevende docenten de resultaten van de leerling en let daarbij zowel op de voortgang van iedere leerling afzonderlijk als op die van de hele groep. Waar nodig wordt een plan van aanpak opgesteld om resultaten te verbeteren.