De waarden van het Rietveld

De waarden van het Rietveld

De zes waarden van het Rietveld Lyceum

In zes woorden van waarde schetsen wij een beeld van wat het Rietveld Lyceum aan de leerlingen en de samenleving belooft:

Leerlingen ontwikkelen zich op sociaal-emotioneel en cognitief terrein tot jongvolwassenen, die een actieve rol spelen in de maatschappij van nu en morgen. De medewerkers begeleiden en sturen de ontwikkeling van de leerlingen. Samen bereiken ze prachtige resultaten.

Het Rietveld Lyceum wil bijdragen aan een open en transparante interactie met de omgeving. Maatschappelijke verbinding heeft een prominente plaats binnen het onderwijsprogramma en de schoolactiviteiten.

Een beter verworven inzicht in de eigen persoon en het handelen. Dit geldt voor de leerlingen, de medewerkers en de school als geheel. Het Rietveld Lyceum biedt voor iedere leerling een betekenisvol onderwijsprogramma, waardoor de leerling verbinding kan maken met wat hij/zij interessant of waardevol vindt en dat uitdaagt grenzen te verleggen. Een Rietvelder laat periodiek zien wat hij /zij geleerd heeft.

Elk mens is uniek. Elk mens heeft talenten die de moeite waard zijn om te ontwikkelen. De school helpt leerlingen en medewerkers hun talenten te laten ontdekken, te leren kiezen en te ontwikkelen. We kennen elkaar en hebben oog voor elkaar. Aandacht voor elkaar en het opbouwen van een band met elkaar verbetert de leerprestaties en versterkt het leer- en leefklimaat.

Op het Rietveld Lyceum worden leerlingen uitgedaagd om ondernemend en actief in het leven te staan. Nieuwsgierigheid, creativiteit, ondernemendheid en uniciteit zijn daarbij de kernwoorden. Leerlingen zijn mede-eigenaar van hun eigen onderwijsprogramma en leertraject.

Een leer- en oefenplaats voor het leven, waarbij leerlingen en medewerkers zich geborgen en veilig voelen. Dit wordt bereikt door een respectvolle, open en eerlijke communicatie en dito omgang met elkaar. Het uitgangspunt is hierbij respect voor jezelf, respect voor elkaar en respect voor de omgeving.