Agenda

Agenda
2 oktober 2018                                     ouderavond havo, atheneum/gymnasium 3
8 en 9 oktober 2018 scholenmarkt hbo en wo
9 oktober 2018 lessen t/m 4e lesuur
10 oktober 2018 toetsvrij atheneum/gymnasium en havo 4
11 oktober 2018  cross country
15 oktober 2018 ouderavond mavo 4
16 oktober 2018 lessen t/m 3e lesuur
30 oktober 2018 verkort lesrooster
20 oktober 2018 ouderspreekavond mentoren
27 november 2018 roostervrije dag
19 januari 2018 Open dag Rietveld Lyceum
21 januari 2019 roostervrije dag
5 februari 2019 roostervrije dag
19 april 2019 roostervrije dag
29 mei 2019 roostervrije dag
31 mei 2019 roostervrije dag