Cambridge Engels

Cambridge Engels

Cambridge English

Leerlingen uit de bovenbouw van zowel mavo, havo en vwo kunnen op het Rietveld Lyceum Cambridge English volgen. De Cambridge Classes richten zich vooral op de verfijning van de taal; uitspraak, gebruik van beeldspraak, ‘reading between the lines’ enz. Er is veel aandacht voor de vaardigheden (spreken, luisteren, lezen en schrijven) en het gebruik van de taal zoals die bedoeld is. Verder wordt er veel aandacht besteed aan de examens zodat de leerlingen niet voor onaangename verrassingen komen te staan. De lessen worden volledig in het Engels gegeven.

Deze lessen zijn bedoeld voor leerlingen die hun Engels naar ‘the next level’ willen brengen. Cambridge English zorgt voor een betere aansluiting bij de vervolgopleiding, zowel op het MBO, HBO en de universiteit en voor een goede voorbereiding op de maatschappij. 

Om deel te kunnen nemen aan deze lessen dienen leerlingen een ‘placement test’ te maken. Op basis van deze test wordt bepaald of zij mogen deelnemen en op welk niveau; FCE (First Cambridge Exam), CAE (Cambridge Advanced Exam) en CPE (Cambridge Proficiency Exam.

In het voorjaar nemen onze leerlingen deel aan één van de, door The British Council georganiseerde, examen-momenten. De toetsen worden vervolgens naar Cambridge opgestuurd waar ze door speciaal gekwalifeerde mensen worden nagekeken. De leerlingen ontvangen 2-6 weken na het toetsmoment hun uitslag. Als een leerling voor dit examen geslaagd is, ontvangt hij of zij een Cambridge Certificate, dat als enige wereldwijd wordt erkend door bedrijven en scholen. Leerlingen die aan dit programma mee willen doen hebben; motivatie, discipline, doorzettingsvermogen en interesse in de taal nodig om het traject succesvol af te ronden.

Voor meer informatie over Cambridge English verwijzen wij u naar de officiële website. Hier kunt u alle informatie vinden over o.a. toetsen, niveaus en de werkwijze.