Meest gestelde vragen rondom het Coronavirus

Meest gestelde vragen rondom het Coronavirus

Meest gestelde vragen rondom het Coronavirus

Op deze pagina vind je de meest gestelde vragen en antwoorden over je studie in relatie tot het corona virus.

2 november 2020

Hoe beslis ik of mijn zoon of dochter thuis moet blijven?
Als extra hulp hierbij kunt u gebruik maken van de beslisboom, deze is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en hiermee kun je beoordelen of je wel of niet naar school en/of werk mag. Klik hier voor de beslisboom.

Hoe kom ik aan de app Microsoft Teams om de lessen te kunnen volgen?
Docenten zetten een link in Magister of nodigen leerlingen direct uit. Leerlingen klikken op de link en gaan dan automatisch naar de omgeving waar in Microsoft Teams ingelogd kan worden met het schoolaccount. Vanaf daar geeft de docent verdere uitleg. Klik hier voor de handleiding.

Ventilatie schoolgebouw
De Rijksoverheid heeft in het kader van de ontwikkelingen rond Covid-19 het dringende advies gegeven om (school)gebouwen zo veel mogelijk te ventileren. Daarop volgend is een inventarisatie gemaakt door de stichting Achterhoek VO om te kijken hoe het met de ventilatiemogelijkheden in de schoolgebouwen die onder de stichting vallen is gesteld. Hieronder leest u  de stand van zaken op het Rietveld Lyceum.

In 2018 is in een groot gedeelte van het schoolgebouw een nieuw luchtverversingssysteem geplaatst. Alle lokalen waarin dit systeem zit voldoen ook met de ramen dicht ruim aan de normen voor luchtverversing, namelijk een CO2-gehalte van minder dan 1200 parts per million (ppm).

Daarnaast zijn er lokalen waarin geen ventilatiesysteem is aangebracht. Dit betreft met name de sportruimten, de uitbreiding en de lokalen waarin de creatieve vakken worden gegeven. Voor deze lokalen zijn CO2-melders besteld, zodat docenten in de klas kunnen zien wanneer extra ventilatie nodig is. Dit betekent dat niet  de hele schooldag de ramen en deuren open hoeven te staan om te ventileren, maar bijvoorbeeld alleen bij de leswisseling en in pauzes. De docent heeft hierin regelmogelijkheden.

Aanvullend op deze CO2-metingen zal worden onderzocht of het nodig is om in deze lokalen extra ingrepen te doen (denk aan het groter maken van de kantelmogelijkheden van ramen of op andere wijze de ventilatiemogelijkheden vergroten). Volgens de richtlijnen is het niet nodig om lokalen die niet aan de norm voldoen, direct af te sluiten. Het Rietveld Lyceum zal deze lokalen zo min mogelijk inzetten voor lessen en zich inspannen de lokalen zo snel mogelijk aan de ventilatienormen te laten voldoen aan de norm die is gesteld.

 Via de volgende link komt u bij de sectie 'vraag en antwoord' voor ouders van de VO-Raad over ventilatie op scholen: https://www.voraad.nl/system/downloads/attachments/000/001/089/original/QA_ouders_ventilatie_2020.pdf?1601546955.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Laatste nieuws

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Lees meer

Meest gestelde vragen rondom het Coronavirus

Op deze pagina vind je de meest gestelde vragen en antwoorden over je studie in relatie tot het corona virus.

Lees meer